International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum

Inscriere

Toți participanții sunt invitați să completeze formularul de înregistrare care poate fi descărcat aici.

Formularul de înregistrare completat trebuie trimis prin e-mail sau prin fax însoțit de dovada efectuării plății taxei de participare.

Taxa de participare trebuie plătită de fiecare participant la Congres după cum urmează:

Categoria Plata efectuată înainte de 15 iulie 2020 Plata efectuată după data de 15 iulie 2020
Taxa de participare pentru participanții obișnuiți (înscriși cu rezumat acceptat sau doar pentru participare)
250 RON2 / 60 EURO3450 RON2 / 100 EURO3
Taxa de participare pentru studenți/doctoranzi1 (înscriși cu rezumat acceptat sau doar pentru participare)125 RON2 / 30 EURO3225 RON2 / 50 EURO3

Taxa de participare acoperă cheltuielile aferente mapei pe care o va primi fiecare participant, meselor de prânz şi pauzelor de cafea, precum și a cinei festive.

1Studenți/Doctoranzi: Reducerea taxei de participare este valabilă doar pentru studenții/doctoranzii înscriși la această forma de învățământ într-o instituție / universitate recunoscută / acreditată. Aceștia sunt rugați să trimită prin e-mail o copie a carnetului de student (cu foto) vizat la zi, o adeverință din care să rezulte statutul lor de studenți / doctoranzi la zi sau o scrisoare de recomandare de la conducătorul de doctorat, în caz contrar trebuind să plătească taxa de participare întreagă. Adresa pe care trebuie trimise documentele solicitate este czga2020@antipa.ro.
2Pentru participanții din România (în RON)
3Pentru participanții din alte țări (în EURO)

În cazul în care sunt mai mulţi autori la un rezumat şi vor să participe toţi la Congres, atunci fiecare autor va trebui să plătească taxa de participare. Autorii care se înscriu cu mai multe rezumate vor plăti o singură taxă.


Taxa de participare NU acoperă cheltuielile de transport şi cazare ale participanţilor.

Pentru participanţii interesaţi, sunt puse la dispoziţie pe acest site informaţii privind posibilităţile de transport și de cazare în perioada de desfăşurare a Congresului.

Taxa de participare trebuie plătită până la data de  15 octombrie 2020.

Modalități de plată

Plata se va face prin transfer bancar, iar datele necesare efectuării acesteia sunt următoarele:

Pentru plata în lei:

Titular: MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA”;
Trezoreria: Trezoreria Sector 1, BN SMB, str. Dimitrie Gerotă, nr.13, Bucureşti;
Cod IBAN: RO30TREZ701502201X015145;
Cod fiscal: RO29446657.

Pentru plata în Euro:

Titular: MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA”;
Banca: Banca Comercială Română, Agenţia Sala Palatului, str. Ion Câmpineanu, nr. 33, Sector 1, Bucureşti;
Cod IBAN: RO44RNCB0080005630310003;
Cod SWIFT: RNCB RO BU;
Cod fiscal: 4192669.

În momentul în care plătesc această taxă, participanţii sunt rugaţi să specifice pe ordinul de plată, la „Detalii de plată”, numele şi prenumele şi textul „Taxă participare Congres” (exemplu: Ion Popescu – Taxă participare Congres).

Detalii suplimentare privind modalităţile de plată ale taxei de participare, puteţi obţine contactând Comitetul de organizare la adresa de e-mail  czga2020@antipa.ro.